Stowarzyszenie

Pasjonaci Muzyki Trzy Czwarte

Nazwa naszego Stowarzyszenia oddaje to, dla czego jesteśmy razem. Jesteśmy pasjonatami.
Aktywne muzykowanie, nauka i praca są źródłem radości i tworzą niepowtarzalny klimat, dla którego warto pomimo zmęczenia przyjść po pracy, szkole i w czasie wolnym, by znowu popłynęła muzyka.

Stanowimy grupę przyjaciół, którzy znaleźli sens we wspólnocie a muzyka nadaje tej wspólnocie szczególny charakter. Choć Stowarzyszenie założyliśmy w roku 2010, już od wielu lat  razem gramy, doskonalimy się jako muzycy. Muzykami jesteśmy już dobrymi a będziemy jeszcze lepszymi.

Przed kilkoma laty doszliśmy do wspólnego przekonania, że tylko nasza własna orkiestra będzie mogła zaprezentować naprawdę wysoki poziom artystyczny. Naturalną konsekwencją tego przekonania było zawiązanie w roku 2010 Stowarzyszenia a następnie poszerzenie naszego repertuaru o utwory muzyki rozrywkowej, nierzadko bardzo wymagające dla muzyków. Za tym poszła też zmiana instrumentarium, metod szkolenia i nauki.

Wspólną pasją i zaangażowaniem, uporem oraz ciężką pracą stworzyliśmy i z dumą prezentujemy nasz zespół, którym do 2017 roku dyrygował Paweł Rama. Obecnie funkcję instruktora i kapelmistrza pełni Tomasz Wrzesień.